Thai

ร่วมกันต่อต้านการขับไล่และการขึ้นค่าเช่าที่แพงอย่างอุกอาจ

ร่วมเดินขบวนในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ กรุงเบอร์ลิน

ตลาดการเช่าที่อยุติธรรมทวีความรุนแรงในสังคมมากยิ่งขึ้น ผู้คนยังคงถูกบีบให้ย้ายถิ่นฐานและมีการขับไล่ออกจากพื้นที่โดยการเพิ่มค่าเช่าให้สูงขึ้น  ร้านค้าในท้องถิ่น ธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ ศูนย์ประชาคมก็ถูกบังคับให้ย้ายออก และชุมชนในละแวกใกล้เคียงยังถูกทำลายไปอีกด้วย คนเหล่านั้นต้องหนาวเหน็บและสู้กับความตายขณะที่หลายๆอาคารกลับถูกปล่อยให้ว่างเปล่า อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาการเดินขบวนอย่างมากมายและการเคลื่อนไหวต่อต้านการขึ้นค่าเช่าได้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อที่อยู่อาศัยของตน ในเดือนเมษายน ปี 2561 ผู้คนกว่า 25,000 คนร่วมกันเดินขบวนประท้วงการขึ้นค่าเช่าและการโดยบีบให้ออกจากที่อยู่อาศัยของตน ณ กรุงเบอร์ลิน ผู้เช่าจำนวนไม่น้อยจัดหาที่อยู่อาศัยให้ตนเองโดยการจับจองพื้นที่ว่างต่างๆของชุมชน การขับไล่จึงได้หยุดลง โครงการแรกที่มีการเผยแพ่ไปทั้วโลกคือ โครงการความร่วมมือระหว่างผู้คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงในเมือง Kreuzberg ร่วมกันต่อต้านการสร้าง Google Campus

จากความสำเร็จเหล่านี้ พวกเราจึงได้มีการจัดการเดินขบวนขึ้นอีกครั้งในกรุงเบอร์ลินเพื่อต่อต้านการขับไล่และการขึ้นค่าเช่า การเดินขบวนจะมีขึ้นในอีกหลายๆเมืองพร้อมกันในวันนี้

ตลาดสร้างความยากจน – ที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิมนุษยชน

ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมในที่อยู่อาศัยไม่ใช่กฎธรรมชาติ มันเป็นผลพวงมาจากการกระทำในเชิงธุรกิจบนสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของพวกเรา ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เราจะรวมพลังกันต่อต้านความอยุติธรรมและจะเดินขบวนไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอสังหาริมทรัพย์ในเบอร์ลินเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าที่อยู่อาศัยไม่ใช่สินค้า แต่เป็นสิทธิมนุษยชน!

เรายืนยันที่จะยืนตรงข้ามกับเมืองที่มีค่าเช่าสูงขึ้นซึ่งมีเพียงไม่กี่คนที่เป็นเจ้าของสิ่งที่ทุกคนต้องการ ด้วยเสียงมากมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเรา เราต้องการเมืองที่:

– ไม่ใช่ในเชิงการค้า แต่เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน โดนไม่สนใจถิ่นกำเนิด ภาษา อายุ หรือความสามารถ,

– บ้านถูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อหาผลกำไร,

– ไม่มีใครถูกบังคับให้อยู่ในค่ายพักพิงหรือบนถนน,

– และที่อยู่อาศัย ที่ดิน และธรรมชาติเป็นของสาธารณะ

เราเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนนโยบายเพื่อที่อยู่อาศัยและการเพิกถอนสิทธิบริษัทที่มุ่งเน้นผลกำไร เราสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

เราจะต่อต้าน

ร่วมเดินขบวนชุมนุมในเวลาเที่ยงวันของวันที่ 6 เมษายน ได้ที่ Alexanderplatz และเราจะออกเดินขบวนไปยังงานแสดงสินค้าอสังหาริมทรัพย์ในเบอร์ลิน ที่ Arena Eichenstraße

ระดมผู้คนในละแวกใกล้เคียงของคุณเพื่อทำกิจกรรมในกรุงเบอร์ลินระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 6 เมษายน 2562

เราสามารถร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้