Opreop

Samen tegen ontruimingen en huurwaanzin

Oproep voor een demonstratie in Berlijn op 6 april 2019

De huurwaanzin wordt steeds erger. Mensen worden door stijgende huren uit hun buurt gedreven en ontruimd. Buurtcentra, winkels en hele buurten worden vernield. Mensen vriezen dood, terwijl er huizen leeg staan. Maar het laatste jaar stond ook in het teken van talrijke protesten en acties die ons moed geven: 25.000 mensen hebben in april 2018 in Berlijn strijdbaar gedemonstreerd tegen hoge huren en verdrijving, ontelbare huurders hebben zich georganiseerd rond hun woonblokken, leegstaande woningen werden bezet en ontruimingen werden geblokkeerd. In Kreuzberg hebben buurtinitiatieven uit de hele wereld voor het eerst de komst van een Google-campus verhinderd. Gesterkt door deze successen mobiliseren we dit jaar opnieuw voor een demonstratie in Berlijn. Ook in vele anderen steden zal op deze dag tegen huurgekte en verdrijving worden gedemonstreerd!

De markt veroorzaakt armoede – wonen is een mensenrecht!

De sociale ongelijkheid bij woonomstandigheden en levensonderhoud is geen natuurwet. Het is het resultaat van het vermarkten van onze basisbehoeften. Daarom trekken we samen op naar de Berlijnse real-estate-beurs (Immobilienmesse), om te laten zien dat wonen geen handelswaar is – maar een mensenrecht!

De stad van de stijgende huurprijzen waarin dat wat iedereen nodig heeft, het eigendom is van weinigen, daar tegenover zetten we onze samenwerking, onze diversiteit en solidariteit. Wij willen een stad:

  • die geen businessmodel is, maar leefomgeving voor iedereen – ongeacht afkomst, taal, leeftijd of handicap,
  • waarin gebouwd word om in te wonen, niet om winst mee te maken,
  • waarin niemand in noodopvang, tehuizen of op straat hoeft te leven,
  • en waarin de leefruimte, grond en natuur gemeenschappelijke eigendom is.

Daarom eisen wij een radicale koerswijziging in het huisvestingsbeleid en de onteigening van op winst gerichte woningbouwbedrijven. We ondersteunen de het gemenebest verplichte oplossingen van de probleem betaalbaar woonruimte!

Lat ons weerstand bieden!

Kom naar de demonstratie in Berlijn op 06 april 2019 om 12 uur op de Alexanderplatz, zodat we samen naar Berlijnse real-estate-beurs in de Eichenstraße / Arena kunnen trekken. Ga samen zitten en neem deel an de actiedagen van 27 maart tot 6 april.

Samen kunnen we wat in beweging zetten!