Opprop

Sammen mot fortrengning og husleievanvidd

Opprop til demonstrasjon i Berlin 6. april 2019

Husleievanviddet blir verre og verre. Fortsatt blir mennesker fortrengt og tvangsutflyttet på grunn av stigende leiepriser. Lokalbutikker, næring og naboskap blir ødelagt. Mennesker fryser i hjel mens hus står tomme. Men fjoråret har også vært preget av tallrike protester og aksjoner som gir oss mot: 25.000 mennesker demonstrerte i april 2018 kampvillig mot høye leiepriser og fortrengning, utallige leieboere organiserte seg i huskollektiver, tomme leiligheter og hus ble okkupert og tvangsutflytting blokkert. I Kreuzberg forhindret bydelsinitiativer for første gang i hele historien en Google Campus. Styrket gjennom disse suksessene mobiliserer vi i år igjen til en demonstrasjon i Berlin. Samtidig demonstreres det i mange andre byer mot leievanvidd og fortrengning!

Markedet produserer fattigdom -Å ha et sted å bo er en menneskerett

Den sosiale forskjellen i bo- og livssituasjoner er ingen naturlov. Den er et resultat av markedsføring av våre grunnleggende behov. Derfor drar vi i lag til Berliner Immobilienmesse for å vise at det å bo ikke er en vare -men en menneskerett!
Mot en by preget av stigende leiepriser, hvor få eier det alle trenger, stiller vi imot med vårt samhold, vår mangfoldighet og solidaritet. Vi vil ha en by:

  • som ikke er en næringsmodell, men livsrom til alle – uavhengig av opprinnelse, språk, kjønn, alder eller helsetilstand
  • hvor hus blir bygd for å bo i, og ikke til profitt
  • hvor ingen må leve i nødleir, herberge eller på gata
  • og hvor bolig, jord og natur er eid av alle

Derfor krever vi en radikal kursendring i boligpolitikken og ekspropriasjon av profitt orienterte boligvirksomheter. Vi støtter løsninger som satser på det felles beste i bospørsmål.

Motsetter vi oss!

Møt opp til demonstrasjonen 06. April kl 12.00 på Alexanderplatz, slik at vi i lag kan dra til Berliner Imobilienmesse i Eichenstrasse/Arena.

Sett dere sammen og delta på aksjonsdagene 27. mars til 06. april!

Sammen kan vi bevege noe!