Felhívás

Együtt a kirekesztés és a lakbérőrület ellen!

Felhívás az Április 6.-i tüntetésre

A lakbérek egyre magasabbak. Ahogy az ezelőtt sem volt másként, a növekvő bérek miatt sokaknak a költözés és a kilakoltatás között kell választaniuk. Szociális terek, kisvállalkozások, és teljes lakóközösségek mennek tönkre. Az utcán emberek fagynak halálra, miközben lakóházak állnak üresen.És mégis az elmúlt évben számos tüntetés és akciónak lehettünk tanúi: 2018 Áprilisában 25 ezren tüntettünk Berlinben a növekvő lakbérek és a folyamatos marginalizációellen, az elégedetlen bérlőkből lakóközösségek alakultak, üres terek lettek elfoglalva és kilakoltatások megakadályozva. Kreuzberg-ben, a világon először sikerült kerületbeli kezdeményezéseknek megelőzniük egy Google Campus alapítását. Ezen sikerektől feltüzelve mozgósítunk Berlinben ismét tüntetésre. Hasonló megmozdulások lesznek több németországi, illetve más európai városokban is a kirekesztés és az elszállt lakbérek ellen.

A szabad piac elszegényít – A lakhatás emberi jog!

A társadalmi egyenlőtlenség, ami behálózza a lakhatási- és életkörülményeinket nem természetből adódójelenség, hanem az alapvető szükségleteink teljes elpiacosításának a következménye. Ezért azzal az üzenettel fogjuk meglátogatni a Berlini Ingatlanvásárt (Berliner Immobilienmesse), hogy a lakhatás nem egy árucikk, hanem alapvető emberi jog.

Sokszínűségünkkel,összetartásunkkal és szolidaritásunkkal lépünk fel a növekvő lakbérek városa ellen, amelyben csak néhányan birtokolják azt, amire mindenkinek szűksége van. Egy olyan várost szeretnénk:

  • ami nem egy üzleti modell, hanem egy élettér mindenki számára
  • származás, nyelv, nem, kor vagy egészségi állapottól függetlenül,
  • ahol a házak azért épülnek hogy emberek lakjanak bennük, nem pedig azért, hogy profitot termeljenek,
  • amelyben senki sem kényszerül rá, hogy táborokban,átmeneti szállásokon vagy az utcánéljen,
  • és ahol a lakótér, a föld és a környezet a köztulajdon részei!

Ebből kiindulva követeljük a profitorientált nagyvállalkozások lakásállományának kisajátítását és egy radikális irányváltást a lakhatási politikában. A lakhatási válságra csakis a közérdeket előtérbe helyező válaszokat tartunk elfogadhatónak!

Ellenállunk!

2019 Április 6.-án gyertek déli 12-re az Alexanderplatz-ra hogy együtt látogassuk meg a Berlini Ingatlanvásárt az Eichenstraße/Arená-nál.

Verődjetek össze és vegyetek részt az akciónapokon Március 27.-tőlÁprilis 6.-ig!

Együtt tudunk változtatni!