Upprop

Tillsammans mot förtryck och gentrifiering

Upprop till demonstration i Berlin den 6 april 2019

Läget på bostadsmarknaden försämras, människor fortsätts att fördrivas av stigande hyror. Affärsverksamheter och grannskaper förstörs. Människor fryser medan hus star tomma.

Samtidigt präglades det senaste året av ett stort antal protester och initiativ om ger oss mod: 25.000 människor demonstrerade i april 2018 Berlin mot höga hyror och gentrifiering, otaliga hyresgäster organiserade sig, tomma hus ockuperades och tvångsvräkningar blockerades. I Kreuzberg förhindrade lokala initiativ ett Google-campus för första gången någonsin i hela världen. Stärkta av dessa framgångar mobiliserar vi för en demonstration i Berlin även i år. I flera andra städer kommer det att demonstreras samtidigt – mot gentrifiering och förtryck!

Bostad är en mänsklig rättighet

Den sociala ojämlikheten när det gäller levnads- och bostadssvillkor är inte någon naturlag, det är resultatet av en utförsäljning av våra mest grundläggande behov. Därför tänker vi demonstrera vid Berlins fastighetmässa för att visa att bostäder inte är en handelsvara – utan en mänsklig rättighet! Vi vill ha en stad:

  • som inte är en affärsmodell, utan en livsmiljö för alla,
  • oavsett ras, språk, kön, ålder eller hälsotillstånd, där husen är byggda för att leva i och inte för profit,
  • där ingen måste bo pa härbärge, stödboende eller på gatan,
  • där bostadsutrymme, mark och natur är gemensam egendom.

Vi kräver därför en radikal förändring i bostadspolitiken och ett slut på utförsäljningarna av ideella bostadsföretag. Vi stöder välfärdsinriktade bostadslösningar.

Låt oss göra motstånd!

Kom och demonstrera den 6 april 2019 kl 12:00 Alexanderplatz, så går vi gemensamt till “Berliner Immobilienmesse” vid Arena/Eichenstraße.

Organisera er och delta i aktionsdagarna från den 27 mars till 6 april!

Tillsammans kan vi göra skillnad!