çağrı

KARŞI ҪIKIN – Baskı ve yüksek kira bedellerine karşı mücadele!

Berlin’de, artan kira fiyatları nedeniyle insanlar evlerinden ҫıkmak zorunda bırakılıyorlar.
Kiralık daireler mülkiyete dönüştürülüyor. Komşuluk tamamen yok edilirken, sosyal kurumlar ve esnaf artık uygun fiyatlı yer bulamıyor. Evsizlerin sayısı giderek artıyor. Irkçılık ve ayrımcılıksa ev bulmayı giderek daha da zorlaştırıyor. Kenar mahallelerde bile uygun fiyatlı konut bulmak neredeyse imkansız.
Almanya’da yaşayan insanların yüzde 74’ü konut giderlerinin yükselmesini, evlerini kaybetme ya da yoksullaşma riski olarak görüyorlar.* Berlin’deki kiracıların neredeyse yarısı gelecek 2 yılda dairelerini ödeyemeyecek duruma geleceklerinden korkuyorlar.**

Bozuk düzen sistemi!

Bu düzende kiralık evler ve kamu kullanımına açık alanlar, yüksek kâr getiren bir meta olarak değerlendiriliyor. İnsanlar gelirlerinin büyük bir kısmını kira için ayırmak zorunda kalıyor. Kiracılar, ucuz konut ya da sayıları giderek azalan sosyal konutlar için birbirleriyle rekabet ediyor. Fakat makul fiyatlı konut edinimi en temel ihtiyaç ve insanlık hakkıdır. Bu nedenle, „Kâr insanlardan daha önemli“ ilkesi kaldırılmalıdır.

Bir şehir dayanışması için!

  • Şehirimiz işletme modeli değil, herkese ait yaşam alanı – köken, dil, yaş, engel durumu, ve gelir durumundan bağımsız.
  • Evler kâr amacı gütmek için değilde, insanların yaşamaları iҫin yapılmalıdır.
  • İnsanlar barınma evlerinde ve yurtlarında yaşamamalılar
  • Evler herkesin ortak mülkiyeti olmalı.

Konut ve konut kiralama politikasında radikal bir değişim talep ediyoruz!

Direnelim!

Mağdur veya değil, el ele dayanışma içinde şehirimiz için birlikte mücadele edelim! Giderek daha ҫok insan komuşularıyla birlikte hareket ederek konut haklarını savunuyorlar, inisiyatif alıyorlar, mahkemelere başvuruyorlar ve protesto gösterilerine katılıyorlar. Çoğu zaman birlikte olunca başarıya ulaşıyoruz: Mücadele etmeğe değer!

14 Nisan 2018 Başlangıҫ: Saat 14:00‘de Potsdamer Platz

Berlin halkının %85’i* kirada yaşıyor. Ondan dolayı şehirimiz iҫin dayanışma iҫinde olalım.
Eylem günleri: Zusammensetzten 4-14 Nisan 2018

* Kaynak: Ocak 2018 Charitas araştırması
** Kaynak: Mart 2017 Forsa anketi