volanie

VZBURA – Proti vytláčaniu z bytov a šialene vysokým nájmom

Ľudia v Berlíne sú kvôli zvyšujúcemu sa nájomnému vytláčaní zo svojich bytov. Nájomne byty sa menia na byty v osobnom vlastníctve. Ničia sa tým susedské vzťahy. Sociálne projekty a remeselníci už nenachádzajú žiadne zaplatiteľné priestory. Počet bezdomovcov narastá. Hľadanie nového miesta na bývanie je obtiažne aj pre rastúci rasizmus a diskrimináciu. Dokonca už aj na okraji mesta sa sotva nájdu zaplatiteľné priestory na bývanie. 74% ľudí vidí vo vysokých nákladoch na bývanie nebezpečie. Boja sa, že stratia bývanie úplne alebo sa obávajú chudoby.* Skoro polovica nájomníkov/nájomníčok v Berlíne má obavy, že si v nasledujúcich dvoch rokoch už nebudú môcť dovoliť zaplatiť bývanie.**

Táto úbohosť má systém!

V tejto spoločnosti sa bytmi a verejnými priestormi zarábajú peniaze. Byty sa používajú na obchodovanie ako tovar, ktorý má zvyšovať profit. Stále väčší podiel zo zárobku tak musí byť vyčlenený na náklady na bývanie. Nájomníci/nájomníčky si konkurujú v snahe získať zaplatiteľné bývanie alebo sociálne byty, ktoré sa stali nedostatkovými. Ale bývanie v ľudských podmienkach patrí medzi základné potreby a ľudské práva. Preto musí byť princíp „profit pred ľudskosťou“ zrušený.

Pre solidárne mesto!

  • ktoré nie je žiaden biznis-model, ale miesto na bývanie pre všetkých – bez ohľadu na pôvod, reč, vek, postihnutie alebo príjem.
  • v ktorom sa stavajú domy na bývanie a nie kvôli ekonomickému profitu.
  • v ktorom už ľudia nemusia bývať v núdzových ubytovaniach a domovoch.
  • a v ktorom je priestor pre bývanie spoločným majetkom.

Požadujeme radikálnu zmenu kurzu v politike bývania a nájmov.

Búrime sa!

Chceme spoločne bojovať za toto mesto! Bok po boku, solidárne – či už sme týmto trendom priamo zasiahnutí alebo nie. Stále viac ľudí sa bráni vlastnými organizovanými domovými spoločenstvami, iniciatívami, pred súdom alebo na demonštráciách. Často s úspechom: vzbura sa oplatí!

Príďte na DEMONŠTRÁCIU 14. APRÍLA o 14:00 HOD NA POTSDAMER PLATZ.
Pripojte sa vo svojich štvrtiach k AKČNÝM DŇOM v celom Berlíne OD 4. DO 14. APRÍLA
2018.

* Zdroj: Caritas-Studie Januar 2018
** Zdroj: Forsa-Umfrage März 2017