Upprop på svenska

BEKÄMPA – Förtryck och hyresvansinne

I Berlin tvingas människor att flytta på grund av stigande hyror. Hyreslägenheter blir omgjorda till bostadsrätter. Granngemenskaper förstörs. Sociala verksamheter och småföretagare hittar inte längre betalbara lokaler. Hemlösheten växer.
Rasism och diskriminering gör det ännu svårare att hitta en lägenhet. Även i utkanten av stan finns det knappt betalbara bostäder. För 74% betyder de höjda boendekostnaderna en rädsla för att förlora sin lägenhet.* Nästan hälften av Berlins hyresgäster är oroliga för att de inom två år inte längre kommer att ha råd att bo kvar i sin egen lägenhet.**

Detta elände har ett system!

I detta samhälle görs pengar på lägenheter och offentliga utrymmen. Lägenheterna handlas som varor avsedda att öka vinst. Mer och mer av människors inkomst går till att betala hyra. Hyresgäster konkurrerar om billiga bostäder eller subventionerade bostäder som har blivit till en bristvara. Ett värdigt boende är ett grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Därför måste principen om „vinst före människor“ avskaffas.

För en solidarisk stad!

  • som inte är en affärsmodell utan ett bostadsutrymme för alla
  • oberoende av ursprung, språk, ålder, funktionshinder eller inkomst.
  • i vilken husen är byggda för att leva i och inte för att generera vinst.
  • i vilka människor inte längre behöver bo i härbärgen och förläggningar.
  • och i vilken bostäder blir till allas gemensamma egendom.

Vi kräver en radikal förändring i bostads- och hyrespolitiken!

Låt oss göra motstånd!

Vi vill kämpa för den här staden tillsammans! Sida vid sida, i solidaritet – personligen beträffad eller inte. Fler och fler människor kämpar självorganiserat i hushåll, initiativ, domstol eller demonstrationer. Mycket ofta med framgång: motstånd är värt det!

Kom och demonstrera den 14 april kl 14.00 pa Potsdamer Platz!
Organisera er i erat bostadsområde under aktionsdagarna i hela Berlin 4-14 april 2018.

* Källa: Caritas-Studie Januari 2018
** Källa: Forsa-Enkät Mars 2017