Odezwa

SPRZECIW – Wobec wypierania ludzi i wariactwa czynszowego

W Berlinie, przez wzrastające opłaty najmu mieszkania, ludzie są wypierani ze swoich dzielnic. Mieszkania na wynajem są zamieniane na własnościowe. Sąsiedzkie więzi zostają zniszczone. Instytucje społeczne oraz rzemieślnicy nie znajdują już żadnych pomieszczeń, na które byłoby ich stać. Bezdomność wzrasta. Rasizm i dyskryminacja utrudniają jeszcze bardziej poszukiwanie mieszkania. Nawet na peryferiach miasta już prawie nie ma mieszkań w przystępnej cenie. 74% osób widzi w wysokich opłatach najmu niebezpieczeństwo utraty mieszkania lub zubożenia.* Prawie polowa lokatorów w Berlinie obawia się, że w przeciągu następnych dwóch lat nie będzie ich już stać na mieszkanie.**

Ten niedobor jest systemowyy!

W tym społeczeństwie zarabia się na mieszkaniach oraz miejscach publicznych. Mieszkaniami handluje się jak towarem, który ma zwiększać profit. Coraz większa część zarobków przeznaczanych jest na opłacenie najmu. Lokatorzy konkurują miedzy sobą o mieszkania w przystępnej cenie lub mieszkania socjalne, które stały się towarem deficytowym. Lecz przecież mieszkanie w ludzkich warunkach jest podstawową ludzką potrzebą i prawem. Dlatego zasada „zysk ponad ludźmi“ powinna zostać zlikwidowana.

Za solidarnym miastem!

  • które nie jest modelem działalności gospodarczej, lecz przestrzenią życiową dla Wszystkichniezależnie od pochodzenia, języka, wieku, niepełnosprawności czy zarobków.
  • W którym domy będą budowane dla mieszkańców a nie dla zysku
  • W którym ludzie nie będą musieli już żyć w przytułkach oraz kwaterach tymczasowych.
  • I w którym mieszkania staną się dobrem powszechnym.

Żądamy radykalnej zmiany kursu w polityce mieszkaniowej oraz czynszowej!

Wyraźmy swój sprzeciw!

O takie miasto chcemy walczyć! Ramię w ramię, solidarnie- już dotknięci problemem lub ci, którzy zostaną nim niebawem dotknięci. Coraz więcej ludzi stawia opór, w sposób samozorganizowany we wspólnotach domowych, inicjatywach, przed sadem lub na demonstracjach. Często z powodzeniem: stawianie oporu opłaca się!

Przyjdź na DEMONSTRACJĘ 14.KWIETNIA O g. 14:00 NA POTSDAMER PLATZ.
Usiądź wspólnie w swojej dzielnicy ramach ogólnoberlińskich DNI AKCJI OD 04. DO 14. KWIETNIA 2018.

* * Źródło: Caritas-Studie Januar 2018
** Źródło: Forsa-Umfrage März 2017