Oproep

Samen verzetten we ons tegen de huurwaanzin!
Oproep tot demonstratie op 28 maart 2020 in Berlijn

Inmiddels hebben we allemaal te maken gehad met huurverhogingen, al dan niet verplichte “moderniseringen” en huisuitzettingen. Dan wel leven we met de angst dat het binnenkort onze buren, groentewinkel, lievelingsbioscoop, kinderdagverblijf of stamkroeg overkomt. De huurwaanzin duwt ons steeds verder in de sociale ongelijkheid en maakt alles wat het leven mooi maakt en waarvan we houden kapot!
We zijn er klaar mee! Het hoeft niet zo te zijn!

De sociale ongelijkheid van onze huur- en woon omstandigheden zijn geen natuurwet. Ze is het resultaat van de vermarkting van onze basisbehoeften. Zolang huizen en de grond waar op ze staan in particulier bezit blijven, zal er altijd met leegstand gespeculeerd worden. De huurwaanzin zal blijven bestaan – en dit op onze kosten!

We willen een stad die geen bedrijfsmodel maar van iedereen is, ongeacht afkomst, taal en leeftijd. Een stad waarin niemand in de noodopvang, een tehuis of op straat hoeft te leven.

Samen en solidair tegen sociaal onrecht

Met de huurwaanzin neemt ook ons verzet toe! Alleen al in Berlijn hebben afgelopen april 280 organisaties opgeroepen om te demonstreren tegen verdringing, gedwongen ontruimingen en de leegkoop van onze basisbehoeften. Uiteindelijk waren meer dan veertigduizend mensen aanwezig bij onze demonstratie!

Vele van ons hebben inmiddels de samenwerking opgezocht in hun appartementencomplexen, straten en buurten. Mensen hebben elkaar in verschillende huurdersinitiatieven gevonden. De werkgroep „Recht op de stad“ is opgericht, gedwongen huisuitzettingen zijn tegengegaan en leegstaande gebouwen gekraakt geworden. Daarbovenop zijn zelf gereorganiseerde woongemeenschappen en nieuwe woningcoöperaties gesticht.

Hierbij word heel duidelijk wat een sterk, solidair en breed opgezet verzet kan bereiken. Samen hebben we een heel aantal huuropzeggingen en huurverhogingen tegengehouden. De verkoop aan private investeerders van een aantal grotere wooncomplexen kon worden tegengegaan. Door ons protest worden woningen teruggegeven aan de samenleving. De vastgoedlobby heeft tegenwoordig weer angst voor onteigeningen en de regering van Berlijn heeft besloten huurrechtshervormingen door te voeren. Desondanks is dit bij lange na niet genoeg! Het “huurdeksel” is een gatenkaas en de bescherming van de diversiteit in wijken door het bevriezen van de huren (de zgn. “Milieuschutz”) gebeurt slechts mondjesmaat.
Wij gaan dus door. Vastberaden, zelf georganiseerd en met elkaar!

Berlijn, stad van de stijgende huren, waar slecht een paar  mensen dat toebehoord wat we allemaal nodig hebben. Daar zetten wij onze diversiteit, solidariteit en alternatieven tegenover.

Samen vechten we voor:

  • Een radicale verandering van de woningmarkt!
  • Collectivisatie van woonruimte en grondeigendom!
  • Echte democratische inspraak van huurders en zelfbeheer van wooncomplexen!
  • Een einde aan gedwongen ontruimingen!
  • Decriminaliseren van huurstaking en het in gebruik nemen van leegstaande gebouwen!
    Afschaffing van het beleid om gekraakte objecten binnen 24 uur te ontruimen (de zgn. „Berliner Linie“)!

Verzet je!

Kom naar de demonstratie op 28 Maart 2020 om 13 uur op  de Potsdamer Platz. Onder het Motto „Housing Action Day“ vinden parallel in andere steden demonstraties plaats. Sluit je aan en doe mee met de actiedagen van 20 tot en met 28 maart.